Schrijfwijze op drukwerk

Vaak is het niet helemaal duidelijk hoe je je BTW-, IBAN- en KvK-nummer het beste kan drukken of weergeven op je briefpapier, facturen, website, …

Schrijfwijze IBAN-nummer

Het International Bank Account Number (IBAN) identificeert elke rekeninghouder, inclusief bank en vestigingsland. Dankzij de unieke IBAN kunnen banken de betaling helemaal automatisch verwerken, zonder aanvullende informatie. Het is dus noodzakelijk dat de rekeninginformatie op de factuur voor zakelijk betalingsverkeer een juiste IBAN toont.

Het is aan te raden om IBAN-nummers mét spaties te noteren in drukwerk, om zo de kans op verschrijvingen bij het overnemen ervan te verkleinen. Dat kan het beste op deze manier:

Voorbeeld Nederland: NL99 BANK 0123 4567 89
Voorbeeld België: BE68 BANK 0123 4567 89

Dus:

• Landcode en controlegetal (dat getal verschilt per rekeningnummer)
• Banklettercode in hoofdletters
• Tiencijferig rekeningnummer in 4-4-2-combinatie

Schrijfwijze BIC-code

Iedere bank heeft een eigen Bank Identifier Code (BIC), ook wel SWIFT code genoemd. Hierdoor komen internationale betalingsoverdrachten bij de juiste bank terecht, dus vermeld je BIC-code op je briefpapier wanneer je zaken doet met het buitenland

• ING: INGBNL2A
• RABOBANK: RABONL2U
• KNAB BANK: KNABNL2H
• ABN AMRO: ABNANL2A
• GUNQ: BUNQNL2A
• SNS: SNSBNL2A
• TRIODOS: TRIONL2U
• ASN BANK: ASNBNL21

Schrijfwijze KVK-nummer

Het 8-cijferige Kamer van Koophandel (KVK) nummer schrijf je zonder puntjes. KVK schrijf je tegenwoordig met met hoofdletters, dus KvK wordt niet meer gebruikt.

Voorbeeld: KVK 14097419

Schrijfwijze btw-nummer

Het btw-nummer (belasting over de toegevoegde waarde) heeft 14 tekens en ziet er bijvoorbeeld zo uit: NL123456789B01

Het btw-identificatienummer ziet er zo uit:

• Landcode NL
• 9 cijfers
• Letter B
• Controlegetal van 2 cijfers

Vanaf 1 januari 2020 zijn voor eenmanszaken de 9 cijfers niet gelijk aan de cijfers van het omzetbelastingnummer.

Leveranciers en afnemers kunnen dit nummer controleren op de website van de Europese Commissie.

Officieel schrijf je het btw nummer zonder punten, maar voor de leesbaarheid wordt het op briefpapier worden punten gebruikt.

Voorbeeld: NL 0017.86.035.B16

Schrijfwijze telefoon- en faxnummers

Het netnummer en het abonneenummer worden gescheiden door een kort streepje. De cijfers van het abonneenummer worden van rechts naar links per twee gegroepeerd en gescheiden door een (halve) spatie. Bij abonneenummers met een oneven aantal cijfers vormen de eerste drie cijfers een groepje. Voorbeelden:

• 0229-56 78 90
• 045-549 18 74

Er mogen spaties rondom het streepje staan.

• 0229 – 56 78 90
• 045 – 459 18 74

In twee gevallen kan van deze algemene regel worden afgeweken:

  1. als een andere groepering van de cijfers gemakkelijker te onthouden is, bijvoorbeeld 020-66 77 888
  2. als binnen een bedrijf of organisatie de eerste cijfers steeds gelijk zijn, maar de laatste vier cijfers (het doorkiesnummer) verschillen. Voorbeelden:
    030-454 3000 (conciërge)
    • 030-454 3001 (secretariaat)
    • 030-454 3245 (kantine)

Schrijfwijze mobiele nummers

Het nummer van een mobiele telefoon wordt op dezelfde manier geschreven als een vast telefoonnummer: met een streepje na 06 en met (halve) spaties tussen groepen van twee cijfers.

Voorbeeld: 06-21 39 80 72 of 06 – 21 39 80 72

Schrijfwijze internationale telefoon- en faxnummers

Als bij het telefoonnummer ook het landnummer wordt gegeven, vervalt het eerste cijfer (0) van het netnummer. Tussen landnummer en netnummer wordt een spatie in plaats van een streepje geschreven. Het landnummer wordt voorafgegaan door het plusteken, dat staat voor het toegangsnummer tot het internationale net. Dat toegangsnummer wordt niet vermeld, aangezien dit niet in alle landen 00 is. Tussen het plusteken en het landnummer staat geen spatie. Voor de weergave van het abonneenummer gelden dezelfde regels als bij de nationale nummers. Voorbeelden:

• +31 229 56 78 90
• +31 45 549 18 74
• +31 6 21 39 80 72